Hoxe ábrese o prazo para que as familias de nenos e nenas de nova incorporación soliciten a preinscrición no Punto de Atención á Infancia (PAI) de Vilar de Santos.

DATAS:

 • Do 15 ao 30 de abril de 2024 (ambos inclusive).

DOCUMENTACIÓN:

As familias deberán achegar a seguinte documentación:

 • Modelo de solicitude: pode descargarse aquí.
 • Fotocopia do libro de familia.
 • Fotocopia do DNI ou pasaporte dos pais/nais ou titores.
 • Certificado de empadroamento dos país, neno/a e convivencia.
 • Fotocopia da/s última/a decaración/s da renda de tódolos membros da unidade familiar ou, no seu defecto, certificado emitido pola Delegación de Facenda que avale a súa non presentación.
 • Outros documentos como poden ser: Condición de familia numerosa, familia monoparental, sentencia de divorcio…

PRESENTACIÓN DE SOLICITUDES:

Poderán realizarse:

 • Presencialmente:
  • No PAI.
  • Na Área de Servizos Sociais do concello de Vilar de Santos.
 • Vía telemática:

Se precisas máis información, podes chamar ao teléfono 988465883 (Servizos Sociais).

Pin It on Pinterest

Share This