Centro de día e vivenda comunitaria

Carballedo sn
Tel. 988 447052
Horário: Luns a Venres, de 8,00 a 19,30 horas

En funcionamento desde 2008. Os Centros de Día defínense como centros xerontolóxicos socio-terapeúticos e de apoio ás familias que durante o día prestan atención terapéutica integral e plural ás persoas maiores con dependencia ou en grave risco de padecela, promovendo a súa autonomía persoal, a actividade relacional e a permanencia no contorno habitual.

Conta con 20 prazas: 14 centro día e 6 de vivenda comunitaria.

Pin It on Pinterest

Share This