O periodo de solicitude de pre-matrícula para o Punto de Atención á Infancia (PAI) de Vilar de Santos permanece aberto do 15 ao 30 de abril de 2023 (ambos inclusive).

Documentación a achegar:

 • Modelo de solicitude (descarga aquí).
 • Certificado médico do neno/a.
 • Fotocopia da tarxeta da Seguridade Social ou documento equivalente.
 • Fotocopia do libro de familia.
 • Fotocopia do DNI ou pasaporte dos pais/nais ou titores.

Presentación de solicitudes:

 • Presencialmente, na Área de Servizos Sociais do concello de Vilar de Santos.
 • Vía telemática:
  • A través da Sede Electrónica do concello.
  • No correo electrónico servizos.sociais@vilardesantos.com

Máis información no teléfono 988465883 (Servizos Sociais).

Pin It on Pinterest

Share This