PERÍODO DE SOLICITUDE:
do 15 de maio ata ó 15 de xuño de 2020, ambos inclusive.

DOCUMENTACIÓN A ACHEGAR:
– Modelo de solicitude
– Certificado médico do neno/a
– Fotocopia da tarxeta da seguridade social ou documento equivalente
– Impreso de domiciliación bancaria
– Fotocopia libro de familia
– Fotocopia do DNI ou pasaporte dos pais/nais ou titores

PRESENTACIÓN DE SOLICITUDES:
Nos Servizos Sociais do Concello ou por vía telemática, a través da sede electrónica municipal: https://vilardesantos.sedelectronica.gal

MAIS INFORMACIÓN:
no telefono do Concello 988 465 883 ou nos correos: escolainfantil@vilardesantos.com  ou servizos.sociais@vilardesantos.com

MODELO DE SOLICITUDE

» Modelo Solicitude Praza PAI de Vilar de Santos (PDF)

Pin It on Pinterest

Share This