BANDO

PROGRAMA DE AXUDAS PARA AS ACTUACIÓNS DE REHABILITACIÓN ENERXÉTICA EN VIVENDAS EN MUNICIPIOS DE RETO DEMOGRÁFICO.

Axudas do Instituto Galego de Vivenda e Solo (IGVS) a persoas físicas destinadas a vivendas xa construídas con anterioridade ao ano 2007, para actuacións de eficiencia enerxética mediante o aforro enerxético e aproveitando das enerxías renovables para a redución do consumo de enerxía final.

Hai tres tipoloxías de axudas:

  1. Mellora da eficiencia enerxética da envolvente térmica (fachadas, fiestras…).
  2. Uso de enerxías renovables para calefacción, climatización, refrixeración, etc.
  3. Mellora da eficiencia enerxética das instalacións de iluminación.

O prazo xeral para solicitar está aberto ata o 30 de setembro de 2022 agás esgotamento do orzamento asignado.

Aquelas persoas interesadas poden pasar polo concello para informarse destas axudas.

Vilar de Santos, xaneiro de 2022

O ALCALDE

Asdo.: Xoan Xosé Jardón Pedras.

Pin It on Pinterest

Share This