Ábrense as preinscricións ao campamento de Nadal do concello de Vilar de Santos para nenas e nenos de entre 3 e 14 anos. O programa executarase os días seguintes, en horario de 9 a 14 horas:
 • 26, 27, 28 e 29 de decembro 2023.
 • 2, 4 e 5 de xaneiro 2024.

DESTINATARIOS

Este servizo está dirixido a nenos e nenas de 3 a 14 anos de idade.Terán prioridade absoluta na adxudicación de prazas os nenos e nenas empadroados con a lo menos 6 meses de antigüidade no Concello de Vilar de Santos.
SOLICITUDE

1.- O prazo de preinscripción estará aberto ata o 18/12/2023 (inclusive) a través do formulario online habilitado nesta ligazón:

https://forms.gle/e6qkEFPAAh7Y1NVcA

Rematado o prazo de preinscrición, publicarase na web do concello https://www.vilardesantos.gal/ o listado de persoas admitidas e lista de suplentes. Ao ser prazas limitadas terán prioridade os menores empadroados no Concello de Vilar de Santos e, en caso de quedar prazas libres, o criterio de adxudicación será a orde de inscrición.

Os Servizos Sociais do Concello de Vilar de Santos contactarán coas persoas admitidas para que procedan a formalizar a matrícula.

2.- A matrícula deberá formalizarse ben presencialmente, nas oficinas do Concello de Vilar de Santos, ben a través de correo electrónico: servizos.sociais@vilardesantos.com remitindo a este enderezo o formulario de solicitude de matrícula previamente asinado. O formulario de solicitude de matrícula poderá recollerse nas oficinas municipais ou ben descargalo nesta ligazón:

Bases Concilia Nadal 2023 e formulario de solicitude de matrícula

ADXUDICACIÓN DE PRAZAS
Terán prioridade absoluta os nenos e nenas empadroados no Concello de Vilar de Santos, a lo menos nos seis meses anteriores á data de inicio da preinscripción.
A adxudicación de prazas levarase a cabo tendo en conta os seguintes criterios:

 • Nenos e nenas empadroados no Concello de Vilar de Santos, a lo menos nos seis meses anteriores a data de inicio da preinscrición.
 • Resto de nenos empradoados no Concello de Vilar de Santos.
 • Nenos e nenas con algún proxenitor empadroado no Concello de Vilar de Santos.
 • Nenos e nenas con algún familiar de ata segundo grao de afinidade/consanguinidade empadroado no Concello de Vilar de Santos.
 • Orde de presentación de solicitude.
 • Que os dous proxenitores traballen (deberán presentarse contratos de traballo).
 • Nivel de renta (para o que se requirirá declaración do IRPF 2021/2022).

Os solicitantes non admitidos en primeira instancia, pasarán a formar parte dunha lista de agarda. Non se contemplarán solicitudes fora do prazo establecido, a excepción de que queden prazas libres. Non serán admitidos os nenos e nenas que non cumpran os requisitos esixidos.

A inscripción para participar no Campamento de Nadal 2023 do Concilia Vilar de Santos, presentaranse conforme o ANEXO I das presentes bases.

No caso de realizar chamamentos dentro das listas de agarda, seguirase o seguinte criterio: realizaranse un máximo de 3 chamadas teléfonicas o número indicado na solicitude, os chamamentos serán realizados entre as 9 e as 15 horas. De non ter resposta, pasarase ó seguinte da lista.

FORMALIZACIÓN DA MATRÍCULA
Unha vez publicado o listado de nenos e nenas admitidos/as, deberán pasar polo Concello para recoller o sobre de formalización de matrícula.

O sobre contén a seguinte documentación:

 1. Declaracións responsables e autorizacións.
 • Autorización para imaxes.
 • Declaración responsables datos médicos de interese.
 • Autorización para recollida do menor por terceiras persoas.
 • Autorización para que o menor poida marchar só unha vez rematado o campamento (só no caso de maiores de 10 anos).
 • Autorización para participar no grupo de whatsapp.

O sobre coa totalidade do seu contido e o xustificante de ter realizado o pago do campamento, debe ser entregado antes do inicio do campamento, e con data límite o 22 de decembro de 2023.

HORARIOS E LUGAR DO CAMPAMENTO

O campamento terá lugar nas inmediacións da praza do Concello de Vilar de Santos.

A recepción dos menores será no Salón de Actos e o tramo de entrega será das 9 ás 10 horas.

A recollida realizarase no mesmo lugar entre as 13 e as 14 horas. Debendo ser recollido por un adulto debidamente autorizado. Os nenos e nenas maiores de 10 anos poderán marcharse sós unicamente naqueles casos en que os proxenitores o teñan previamente autorizado por escrito.

O campamento levarase a cabo dende o día 26 de decembro ata o día 05 de Xaneiro.

PAGAMENTO

Establécese un copagamento de 10€ ós empadroados, 20€ ós non empadroados e un desconto do 50% para os segundos irmáns.

Para aqueles nenos e nenas que estean suxeitos a copagamento, deberán realizar o pago do importe correspondente, no seguinte número de conta titularidade do Concello de Vilar de Santos: ABANCA – ES13-2080-5303-0131-1001-1605 antes do inicio do mesmo.

MÁIS INFORMACIÓN: nos Servizos Sociais do concello de Vilar de Santos, ou en servizos.sociais@vilardesantos.com

Pin It on Pinterest

Share This