Adxúntanse a continuación as listaxes de admitidos e a lista de agarda do Concilia de Vilar de Santos 2024.

ADMITIDOS por quendas – Campamentos 2024 Vilar de Santos

Lista de AGARDA por quendas – Campamentos 2024 Vilar de Santos

INFORMACION SOBRE A FORMALIZACIÓN DA MATRÍCULA (ARTIGO 4 DAS BASES DO CAMPAMENTO DE VERÁN 2024)

Unha vez publicado o listados de nenos e nenas admitidos/as, deberán pasar polo Concello para recoller o sobre de formalización de matrícula.

O sobre contén a seguinte documentación:

  1. Declaracións responsables e autorizacións.

–   Autorización para imaxes.

–   Declaración responsables datos médicos de interese.

–   Autorización para recollida do menor por terceiras persoas.

–   Autorización para que o menor poida marchar só unha vez rematado o campamento (só no caso de maiores de 10 anos).

–   Autorización para participar no grupo de whatsapp.

  1. Normas do campamento de verán Concello de Vilar de Santos 2024.

O sobre coa totalidade do seu contido e o xustificante de ter realizado o pago do campamento, debe ser entregado antes do inicio do campamento, e con data límite o 17 de Xuño de 2024.

O formulario de solicitude poderá recollerse nas oficinas municipais, ou ben descargalo aquí:

Matricula Concilia 2024 Vilar de Santos

Pin It on Pinterest

Share This