Concurso público para a selección de 4 peóns e 1 xefe de brigada de Prevención e Defensa contra incendios forestais do Concello.

 • Número de prazas: 5.
 • Denominación:
  • 1 praza de xefe de brigada.
  • 4 prazas de peóns.
 • Modalidade de contratación: contratación laboral temporal para obra ou servizo determinado.
 • Xornada: completa.
 • Sistema de selección: concurso de méritos.
 • Duración do contrato: 3 meses.
 • Prazo e lugar para a presentación de solicitudes: 5 días naturais contados a partir do seguinte ao da publicación no BOP, no Rexistro Xeral do concello, en horario de 9 a 14,30 horas. Ata o luns 4 de xullo, incluído.
 • O texto íntegro das bases de selección está publicado no taboleiro de anuncios do concello e na web do concello.

Pin It on Pinterest

Share This