1. Número de prazas: 5

2. Denominación:
–     1 praza de xefe de brigada
–     4 prazas de peóns

3. Modalidade de contratación: contratación laboral temporal para obra ou servizo determinado.

4. Xornada: completa

5. Sistema de selección: concurso de méritos.

6. Duración do contrato: 3 meses.

7. Prazo e lugar para a presentación de solicitudes: 5 días naturais contados a partir do seguinte ao da publicación no BOP, no Rexistro Xeral do concello, en horario de 9 a 14,30 horas. Ata o mércores 6 de xuño, incluído

8. O texto íntegro das bases de selección está publicado no taboleiro de anuncios do concello:

» Toda a información no taboleiro de anuncios da Sede Electrónica

Pin It on Pinterest

Share This