Concurso público selección de 4 peóns e 1 xefe de brigada de Prevención e Defensa contra incendios forestais do Concello.

1. Número de prazas: 5.

2. Denominación:

  • 1 praza de xefe de brigada.
  • 4 prazas de peóns (3 peóns e 1 peón conductor).

3. Modalidade de contratación: contratación laboral temporal.

4. Xornada: completa.

5. Sistema de selección: concurso de méritos

6. Duración do contrato: 3 meses

7. Prazo e lugar para a presentación de solicitudes: 5 días naturais contados a partir do seguinte ao da publicación no BOP, no Rexistro Xeral do Concello, en horario de 9 a 14:30 horas. Ata o luns 17 de xuño, incluído.

8. O texto íntegro das bases de selección está publicado no taboleiro de anuncios do Concello e na web do Concello.

Vilar de Santos, xuño do 2024

O Alcalde,
Asdo.: Antonio Míguez Nogueiras

Pin It on Pinterest

Share This