Concurso público para a selección de 4 peóns e 1 xefe de brigada de Prevención e Defensa contra incendios forestais do Concello.

 • Número de prazas: 5.
 • Denominación:
  • 1 praza de xefe de brigada.
  • 4 prazas de peón (3 peóns e 1 peón conductor).
 • Modalidade de contratación: contratación laboral temporal.
 • Xornada: completa.
 • Sistema de selección: concurso de méritos.
 • Duración do contrato: 3 meses.
 • Prazo e lugar para presentación de solicitudes: 5 días naturais contados a partir do seguinte da publicación no BOP, no Rexistro Xeral do Concello, en horario de 9:00 a 14:30 horas. Ata o venres 23 de xuño, incluído.
 • O texto íntegro das bases de selección está publicado no taboeiro de anuncios do Concello.

Vilar de Santos, xuño de 2023

O alcalde, Antonio Míguez Nogueiras.

Pin It on Pinterest

Share This