BANDO

CONCURSO PÚBLICO SELECCIÓN

  1. Número de prazas: 4.
  2. Denominación: 1 chófer tractor, 1 peón forestal, 1 peón mantemento e 1 peón técnico forestal.
  3. Modalidade de contratación: contratación laboral temporal.
  4. Xornada: chófer tractor: 6 meses; peón forestal: 3 meses; peón mantemento: 3 meses; peón técnico forestal: 2 meses.
  5. Sistema de selección: concurso de méritos.
  6. Prazo e lugar para presentación de solicitudes: 5 días naturais contados a partir do seguinte á publicación no BOP, no Rexistro Xeral do Concello, en horario de 9:00 a 14:30 horas. Ata o 24 de abril incluído.
  7. O texto íntegro das bases de selección está publicado no taboleiro de anuncios do Concello.

Vilar de Santos, abril de 2024.

O ALCALDE,

Antonio Míguez Nogueiras.

Pin It on Pinterest

Share This