CONCURSO PÚBLICO PARA A SELECCIÓN DE 5 PRAZAS DE AUXILIARES PARA O SERVIZO DE AXUDA NO FOGAR (SAF) DO CONCELLO

  1. Número de prazas:
  2. Denominación: 5 prazas de auxiliares de axuda no fogar.
  3. Modalidade de contratación: Contratación laboral temporal para obra ou servizo determinado.
  4. Xornada: 25 horas/semana (luns a domingo, festivos incluídos).
  5. Duración do contrato: ata o 31/12/2021.
  6. Prazo e lugar para a presentación de solicitudes: 5 días hábiles contados a partir do seguinte ao da publicación no BOP, no Rexistro Xeral do concello, en horario de 9 a 15 horas. Ata o martes día 30 de novembro, incluído.
  7. O texto íntegro das bases de selección está publicado no taboleiro de anuncios do concello e na web do concello.

Pin It on Pinterest

Share This