1. Número de prazas: 4

2. Denominación:  – 4 prazas de auxiliares de axuda no fogar

3. Modalidade de contratación: Contratación laboral temporal para obra ou servizo determinado.

4. Xornada: 25 horas/semana (luns a domingo, festivos incluídos.

5. Sistema de selección: concurso de méritos

6. Duración do contrato: ata o 31/12/2020.

7. Prazo e lugar para a presentación de solicitudes: 5 días hábiles contados a partir do seguinte ao da publicación no BOP, no Rexistro Xeral do concello, en horario de 9 a 15 horas. Ata o mércores día 27 de novembro, incluído

8. O texto íntegro das bases de selección está publicado no taboleiro de anuncios do concello e na web do concello

Servizos Asociados:

Taboleiro de Anuncios do Concello

 

 

Pin It on Pinterest

Share This