Aberto o prazo de solicitudes para o programa TERMALISMO SOCIAL do Imserso.

REQUISITOS:

  • Pensionistas de xubilación ou incapacidade permanente.
  • Pensionistas de viuvez: maiores de 55 anos.
  • Outros pensionistas e prexubilados: con 60 anos cumpridos.
  • Non padecer alteracións de comportamento que impidan a normal convivencia nos hoteis e valerse por si mesmo.
  • O/a solicitante pode ir acompañado/a da súa parella ou dun fillo ou filla con minusvalía superior ó 45%.

 

PRAZO PARA A PRESENTACIÓN DE SOLICITUDES:

  • Ata o 30 de Setembro.
  • Para mais información e solicitudes, dirixirse aos Servizos Sociais do Concello.

 

Pin It on Pinterest

Share This