BANDO
PROGRAMA DE EMPREGO APROL RURAL

Foi concedido pola Consellería de Economía, Emprego e Industria un Programa de emprego, APROL RURAL

O Concello vai solicitar á Oficina de Emprego de Xinzo oferta pública de emprego para a contratación laboral de:

  • 1  peón de obra publica(non se require titulación) e
  • 1 animador/a sociocultural (titulación esixida: Técnico superior animación sociocultural, Diplomatura/grado Educación Social, Maxisterio)

As persoas interesadas deberán estar inscritas na Oficina de Emprego de Xinzo nas categorías anteriores.

Terán preferencia, en todo caso, os colectivos con especiais dificultades de inserción laboral: Mulleres, Menores de 30 anos demandantes do primeiro emprego, Persoas paradas de longa duración, Persoas con discapacidade, Persoas desempregadas que esgotasen as prestacións e subsidios por desemprego, Persoas desempregadas maiores de 45 anos e Integrantes de colectivos desfavorecidos ou en risco de exclusión social, especialmente persoas beneficiarias da renda de integración social de Galicia.
Realizarase un contrato laboral temporal de 9 meses para as labores que se indican nas bases reguladoras da convocatoria.

Todas aquelas persoas interesadas, poden pasar pola Oficina de Emprego de Xinzo ou polo concello para informarse.

Vilar de Santos, 13 de decembro de 2017
O ALCALDE
Asdo.: Xoán Xosé Jardón Pedras

Pin It on Pinterest

Share This