Aberto o prazo para solicitar as axudas para ALUGUERES ata o 30 de Xullo de 2018

REQUISITOS:

  • Que o aluguer non supere o importe mensual de 300€.
  • Que os ingresos da unidade de convivencia non sexa inferiores a 0,7 nin superiores a 2,5 veces o IPREM.
  • Non ter contraídas débedas con ningún organismo público.
  • Non ter unha vivenda en usufructo ou propiedade.

DOCUMENTACIÓN A PRESENTAR:

  • Contrato de aluguer.
  • Certificado de padrón.
  • Sentenza de separación de ser o caso.
  • Xustificación de situación específica de ser o caso (familia monoparental, familia numerosa, vítima violencia de xénero, execución hipotecaria, etc)
  • Certificado de minusvalía de ser o caso.

A SOLICITUDE realizarase no Departamento de Servizos Sociais do Concello. Podes pedir cita chamando ó teléfono 988465 883 preguntando pola Traballadora Social.

 

Pin It on Pinterest

Share This