BANDO

SOLICITUDE DE PRAZA NO PUNTO ATENCION Á INFANCIA (PAI) – ESCOLA INFANTIL DE VILAR DE SANTOS, CURSO 2018-19

 • PERÍODO DE SOLICITUDE: desde o día 5 de marzo ata ó 5 de abril do 2018, ambos incluídos.
 • LUGAR DE SOLICITUDE: Escola Infantil de Vilar de Santos.
 • DOCUMENTACIÓN A ACHEGAR:
  • Modelo de solicitude oficial
  • Documentación acreditativa da situación familiar:
   – Fotocopia libro de familia
   – Fotocopia do DNI ou do pasaporte dos pais/nais ou titores
   – Certificado de empadroamento dos pais e neno/a e convivencia
  • Documentación acreditativa da situación económica:
   – Fotocopia da última declaración da renda de tódolos membros da unidade familiar ou, no seu defecto, certificado emitido pola Delegación de Facenda que avale a súa non presentación.
  • Documentación acreditativa doutras circunstancias susceptibles de puntuación

» Formulario de Solicitude

Información e contacto
Escola Infantil de Vilar de Santos
Rúa de Celanova, 13 – 32650 Vilar de Santos
TELÉFONO: 988 447 109
Correo: escolainfantil@vilardesantos.com

Pin It on Pinterest

Share This