PROCEDEMENTO: Creación, mellora e ampliación de pequeñas infraestruturas para proxectos de enerxía  renovables 2017.

ACTUACIÓN NO CONCELLO DE VILAR DE SANTOS: Ampliación de instalación solar térmica para apoio de producción de ACS e calefacción en centro de día e residencia comunitaria.

ORDEN QUE REGULA A AXUDA: INSTITUTO ENERXETICO DE GALICIA: Resolución de 14 de marzo de 2017  DOGA Nº 58 DE 23 DE MARZO DE 2017.

OBJETO: O proxecto ten por obxecto a descripicón e cálculo da instalación de producción de auga quente  sanitaria no centro de día e residencia comunitaria  para o empleo de enerxía solar térmica a baixa temperatura. A solución proposta e a ampliación da superficie solar actua, ampliación do volumen de acumulación coa instalación de outro depósito ineracumulador.

FINANCIACIÓN:

Pin It on Pinterest

Share This