Solicitude de praza no Punto Atencion á Infancia (PAI) – Escola Infantil de Vilar de Santos curso 2020-21

PRAZO DE SOLICITUDE: desde o día 2 de marzo ata ó 2 de abril do 2020, ambos incluídos.

MOI IMPORTANTE: no vindeiro curso será gratuíto a partir do segundo fillo-a.

LUGAR DE SOLICITUDE: Escola Infantil de Vilar de Santos.

DOCUMENTACIÓN A ACHEGAR:

 • Modelo de solicitude oficial
 • Documentación acreditativa da situación familiar:
  • Fotocopia libro de familia
  • Fotocopia do DNI ou do pasaporte dos pais/nais ou titores
  • Certificado de empadroamento dos pais e neno/a e convivencia
 • Documentación acreditativa da situación económica:
  Fotocopia da última declaración da renda de tódolos membros da unidade familiar ou, no seu defecto, certificado emitido pola Delegación de Facenda que avale a súa non presentación.
 • Documentación acreditativa doutras circunstancias susceptibles de puntuación

Pin It on Pinterest

Share This