Outros Servizos Municipais – Concello de Vilar de Santos

Outros Servizos Municipais

/Outros Servizos Municipais
Outros Servizos Municipais 2017-07-26T05:54:04+00:00

Velorio Municipal

Servizo municipal situado no Parque Empresarial.

Horario de función das necesidades dos usuarios.

Para calquera incidencia ou cuestión chamar ao Concello ou ao encargado de servizos: 689 008 664

Velorio de Vilar de Santos

Servizo de Augas

Rede de abastecemento e saneamento totalmente municipalizada en todos os pobos. Contamos con duas instalacións de ultima tecnoloxia:

Para calquera incidencia poden chamar ao concello en horario de 8,30 – 15,00 horas ou no Tel encargado servizos: 689 008 664.

Servizo de Recollida de Lixo

Prestamos este servizo dunha forma directa cun camión de recollida propio.

Recollida todos os luns e venres

Para calquera incidencia poden chamar ao concello en horario de 8,30- 15,00 horas ou no Tel encargado: 682 592 232

Servizo de recollida de lixo

Punto Limpo

O Punto Limpo é un centro de xestión compartida coa Deputación de Ourense, e supuxo un importante servizo para os veciños, para as empresas do Parque Empresarial e para combatir a aparición de vertedoiros incontrolados en todo o concello.

Horario de Apertura

Mércores de 10.00h a 14.00h

Resto de días oferta o servizo no punto limpo de Xinzo de Limia

Servizo Municipal de Tractor Desbrozadora

O Concello ten levado a cabo nos ultimos anos un traballo continuo de desbroce e limpeza de todos os pobos, camiños, pistas, asi como os montes comunais e cortalumes e tamén se limparon a fondo os ríos, canaletas e desaugadoiros.

Para continuar nesta liña de traballo, no 2010 aprobamos unha Ordenanza reguladora pola prestación do servizo municipal do tractor desbrozadora  e pon a disposición dos veciños e veciñas os seus medios para continuar coa limpeza e prevención.

Tractor desbrozadora municipal

Centro de Saúde

Centro de Saude xunto ao Centro de Día

Carballedo sn
Tlf. 988 465 844
Horario de Atención: Luns a Venres, de 8,30 a 14.00
Análisis clínicos Luns e xoves ás 9:00h

Tlf. de Urxencias: 988 462 456

Centro de Saúde de Vilar de Santos

TRANSPORTE MUNICIPAL

Liñas:Laioso-Vilar de Santos

Saída ás 8:00h Chegada 8:30h
Paradas os Luns e Xoves, Laioso, Os breixomes, A Venda, Toxediño, Outeiro, Parada, O Vieiro, Mosqueiro, A Ponte, Castelaos, Vilar de Santos

Nota: as fins de semana e os festivos non funciona.

SERVIZO DE TAXI

En funcionamento desde xaneiro o Novo Servizo Público de Taxi de Vilar de Santos para poder atender e cubrir as necesidades de mobilidade e os desprazamentos da veciñanza.

Este novo servizo municipal reforza toda a dotación de infraestruturas e servizos públicos do concello para facer fronte ás novas demandas e permitiranos poñer á disposición dos veciños e veciñas un servizo público de proximidade.

Tlf. 696 292 808    988 467 805

PUNTO DE INFORMACION CATASTRAL

Sen necesidade de desprazarse a Catastro a Ourense.

Para facer uso deste servizo só é preciso facer unha solicitude no propio Concello

Desde o Punto de Información Catastral nas oficinas do Concello, o titular catastral, ou o seu representante, pode acceder aos seguintes servizos:

  • Consulta libre de datos catastrais non protexidos e de cartografía dixital.
  • Consulta e certificación electrónica de datos protexidos dos titulares catastrais, relativo aos bens inmobles da súa titularidade.

Atención no Concello, de luns a venres de 8,30 – 15,00 horas

CONVENIO CONCELLO – DIRECCIÓN XERAL DE TRAFICO

Desde o 2011 temos un novo servizo conxuntamente coa Xefatura Provincial de Tráfico de Ourense.

Poderán facerse no concello os seguintes trámites con Tráfico:

  • cambio do domicilio persoal no permiso ou licencia de conducción.
  • cambio de domicilio dos vehiculos para o imposto de circulación.

Sen necesidade de desprazarse a Tráfico a Ourense.

Atención no Concello, de luns a venres de 8,30 – 15,00 horas