Centro de día e vivenda comunitaria – Concello de Vilar de Santos

Centro de día e vivenda comunitaria

//Centro de día e vivenda comunitaria
Centro de día e vivenda comunitaria 2017-07-10T11:33:48+00:00

Carballedo sn
Tel. 988 447052
Horário: Luns a Venres, de 8,00 a 19,30 horas

 

En funcionamento desde 2008. Os Centros de Día defínense como centros xerontolóxicos socio-terapeúticos e de apoio ás familias que durante o día prestan atención terapéutica integral e plural ás persoas maiores con dependencia ou en grave risco de padecela, promovendo a súa autonomía persoal, a actividade relacional e a permanencia no contorno habitual.

Conta con 20 prazas.

Centro de Día de Vilar de Santos
Sala de Fisioterapia do Centro de Día de Vilar de Santos
Centro de Día de Vilar de Santos
Centro de Día de Vilar de Santos
Centro de Día de Vilar de Santos